Trobem a les
persones adequades per
al perfil que estàs buscant

En BOXES EXPRES RRHH ETT comptem amb tots els elements necessaris per a proporcionar-te els recursos humans que necessites.

“Més del 70% dels nostres clients fa més
de 10 anys que confien en nosaltres”

Experiència

Una llarga experiència seleccionant perfils professionals especialitzats ens permet oferir un servei personalitzat amb la màxima garantia.

Varietat de perfils

Seleccionem tant perfils tècnics i qualificats com a comandaments intermedis i directius.

Personalització

L'única manera de tenir èxit amb la persona adequada és conèixer a fons cada client i el tipus de treballador que encaixa amb ell.

Agilitat

Resposta àgil i eficaç a través del nostre equip comercial i de selecció, encarregat d'assessorar i posar a la teva disposició els millors candidats.

Compliment de la Normativa Legal

El nostre Departament Jurídic i de Prevenció de Riscos s'encarrega del rigorós compliment de la normativa legal vigent en matèria laboral i de riscos laborals.

“Més del 50% del personal seleccionat ha acabat sent
contractat directament per les empreses usuàries”

En BOXES EXPRES RRHH ETT sabem que una gestió eficaç dels recursos humans aporta rendibilitat. Per això, nosaltres ens encarreguem de la contractació, la Seguretat Social, les baixes per Incapacitat Laboral Transitòria, la prevenció de riscos, les nòmines, les liquidacions, etc.

A més, posem a la teva disposició una bossa de treballadors amb experiència, perquè puguis comptar amb el personal més adequat sempre que ho necessitis.

La reducció de costos també és un aspecte a considerar, sobretot tenint en compte l’estalvi que suposa pagar només les hores treballades i el seu conseqüent estalvi en despeses de reclutament, absentisme laboral, baixes laborals per accident o malaltia, permisos retribuïts i possibles demandes judicials i indemnitzacions.

Les tarifes de BOXES EXPRES RH ETT són personalitzades i competitives, i inclouen els següents conceptes de cost del treballador:

 • Recerca i selecció de personal.
 • Tràmits de gestió en la contractació.
 • Salari del treballador en missió.
 • Parts proporcionals de pagues extres i vacances.
 • Indemnització per finalització del contracte.
 • Quota patronal de la Seguretat Social.
 • Assegurança d’accidents de treball amb Mútua Universal.
 • Substitució immediata en cas d’iniciar procés d’I.T.
 • Revisió mèdica específica per al sector i el lloc de treball (si es requereix).
 • Informació i formació de Riscos Laborals en relació al lloc de treball.

Tant per al personal que se selecciona per a posar-lo a la disposició de l’empresa usuària com per als processos de selecció per a incorporació directa a l’empresa se segueixen els següents procediments.

 1. Contacte personal amb el client a través de visita.
 2. Definició detallada del perfil sol·licitat.
 3. Presentació i acceptació d’una oferta.
 4. Cerca per Borsa de Treball i captació a través d’anuncis.
 5. Entrevistes, proves i referències de treballs anteriors.
 6. Presentació d’un o diversos candidats per a realitzar entrevistes.
 7. Selecció del candidat.
 8. Formació i informació de riscos laborals i revisió mèdica.
 9. Contractació del treballador i incorporació a l’empresa.
 10. Seguiment del servei i del grau de satisfacció.
Sol·licita un pressupost sense compromís o qualsevol informació sobre els nostres serveis