Avis legal i Política de privacitat

 

1. Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen l’ús del Servei d’Inscripció en Ofertes d’Ocupació (en alta SIOE) que BOXES EXPRES RRHH ETT, S.L. (en endavant, l` “Empresa”) posa a disposició dels candidats a Internet.

2. Protecció de dades personals

  • Tractament de dades de caràcter personal

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (‘LOPD’), l`informem que les dades personals i la informació que ens faciliti a l`omplir qualsevol formulari electrònic disponible el SIOE (‘Dades’), serà incorporat  en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de l’Empresa. La finalitat del tractament de les dades és tramitar la seva sol.licitut.

Si avança en el procés de selecció i l’empresa sol.licita referències excompanys seus de feina, autoritza expressament l’empresa a contactar amb ells per verificar aspectes de les vostres experiències i / o capacitats professionals.

  • Seguretat i vigilància

L’empresa adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s`aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. No obstant , la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i podeu existir actuacions doloses de tercers, si bé l`empresa posa tots els mitjans al seu avast per evitar aquestes actuacions.

  • Drets ARCO

El candidat podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició  (“Drets ARCO”) en els termes legals previstos havent de dirigir una comunicació mitjançant un correu postal a C / Del Vall, 16, baixos de Terrassa (Barcelona), 08221 o enviant un missatge de correu electrònic a la següent direcció: boxes-expres@boxes-expres.com, indicant en tots dos casos el seu nom i cognoms.

3. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del SIOE, que inclourà a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i els continguts audiovisuals o els sons, així com el seu disseny gràfic i els seus codis (“Continguts”), són propietat intel·lectual de l’Empresa o de tercers, sense que es pugui entendre cedit al candidat cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per l`ús del SIOELes marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de l’Empresa o tercers, sense que puguin entendre que l`accés al servei SIOE atribueixi dret sobre les citades marques, noms comercials i signes distintius.

4. Condicions d’ús del servei

El candidat s’obliga a fer un ús correcte del SIOE de conformitat amb la llei i el present Avís legal. El candidat respondrà de qualsevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’incompliment d`aquesta obligació.Tota la informació que faciliti el candidat a través dels formularis de SIOE haurà de ser cert. A tots aquests efectes, el candidat garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En cas cas, serà el candidat l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Empresa o a tercers per la informació que faciliti.

5. Legislació 

El present Avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la Llei espanyola.