Perquè la contractació temporal a Espanya és la més alta d`Europa ?

Perquè la contractació temporal a Espanya és la més alta d`Europa ?

Espanya és el país amb major treball temporal de la Unió Europea amb un 26% dels treballadors amb contracte temporal en el 2.019 segons Eurostat.

Aquesta alta taxa de treball temporal en el mercat laboral és conseqüència de les necessitats de la nostra estructura productiva, és a dir, és així perquè les empreses espanyoles consideren que és la millor solució per la contractació de personal donades les regles del joc existents en el nostre país.
Un dels factors que influeixen en aquesta decisió de les empreses pel treball temporal és que, a diferència d`altres països, el sistema espanyol de negociació col•lectiva protegeix bastant els interessos dels treballadors, privilegiant els contractes indefinits. Això podria pensar-se que és bo, però a la pràctica una indemnització per acomiadament molt alta no afavoreix l`increment del treball estable, sinó al contrari, les empreses tendiran a realitzar contactes temporals per evitar aquests alts costos de l`acomiadament.

Un altre factor important són les elevades cotitzacions socials que paguen les empreses, que són un impost sobre el treball.

Un altre aspecte és la rigidesa laboral dels contractes que hi ha a Espanya criticada des de sempre pel FMI i la UE, que influeix també en la contractació temporal per part de les empreses.
Així doncs, els elevats costos laborals i la rigidesa laboral fan que les empreses espanyoles siguin menys competitives que les d`altres països.

La globalització de l`economia significa la globalització del treball, i per això les grans empreses mouran els seus centres de treball als països amb major flexibilitat laboral i menors costos laborals.
Finalment, i des del punt de vista del treballador serà vital aprendre nous treballs i noves habilitats que requereixen les empreses (reinventar-se) per ser el més polivalent possible i d`aquesta manera li serà més fàcil aconseguir un lloc de treball.

Firmat: Roger Bigorra (Economista i Director de BOXES EXPRES RRHH ETT)