Falta de personal qualificat a la Indústria de Catalunya

Falta de personal qualificat a la Indústria de Catalunya

EL PERIODICO – 18-11-18

ECONOMIA – MERCAT LABORAL

El 85% de les pimes catalanes té dificultats per cobrir llocs de treball

Els treballadors qualificats en Formació Professional són els perfils que són més escassos, segons l`informe de PIMEC

 

“ El mercat laboral no aporta personal suficient amb la formació que necessita el sector”. Aquesta és una de les respostes més comuns entre les petites i mitjanes empreses amb activitat a Catalunya a la pregunta sobre quines són les seves principals necessitats actualment. Així ho constata un recent informe elaborat per la patronal del sector, Pimec, segons la qual el 85% dels gremis i associacions coincideixen en la dificultat de les empreses del sector per cobrir els llocs de treball vacants o per fer el relleu professional.

En l`estudi hi ha participat 52 gremis diferents que representen a 30.000 empreses en les que treballen 150.000 persones i l`activitat de les qualse va des del comerç, al metall, passant pel turisme o els serveis a les empreses. La gran majoria manifesta un problema per captar personal, cosa que conviu amb una encara una alta taxa d`atur. L`atur a Catalunya, segons l`última Enquesta de Població Activa (EPA), es va tancar el tercer trimestre del 2018 en el 10,6%.

I la demanda per cobrir aquestes vacants, des de fa temps continua en la mateixa direcció: millorar la formació profesional. Alguns, com el gremi d`empresaris carnicers i xarcuters de Barcelona, afirmen que no existeix una oferta específica pels seus oficis. Altres, com l`associació de farmàcies, demanen que aquesta s`amplïi per evitar la fugida de talent cap a carreres universitàries. I el denominador comú expressat en l`estudi és que la “falta de prestigi social en l`oficio” provoca l`escassetat de personal a les aules i, posteriorment, en els processos de selecció. En el curs 2017-2018 hi va haber 116.949 catalans/es que van estudiar una FP, per 208.188 en l`educació universitària.

Altres conclusions de l`estudi de Pimec és que dintre de la formació professional, la formació dual és una eina ben acollida com a concepte, però que determinats sectors no es veuen preparats per implementar-la. “La formació professional dual resulta atractiva sobretot pels empresaris de les últimes generacions, però presenta les dificultats pròpies de la petita empresa per dur-la a la pràctica, consideren des del gremi de pastissers de Barcelona.

La implementació d`aquest nou model pot ser una de les vies per adaptar el teixit productiu català als nous reptes tecnològics. Una transició que truca a la porta de la majoria d`entrevistats, donat que el 59% dels entrevistats considera que l`impacte de les noves tecnologies tindrà “molta incidència” en el seu negoci.

Relacionada amb aquesta demanda, les petites i mitjanes empreses requereixen també a les administracions públiques que reorientin els seus programes de formació a treballadors ja en actiu. En aquest sentit, únicament el 53% dels enquestat afirma haver recorregut a una formació bonificada pels seus treballadors. Reduir burocràcia de cara a homologar formacions pròpies i reduir els aspectes transversals i potenciar els específics de cada sector són algunes de les receptes comuns que proposen els gremis.