“ la nostra habilitat consisteix en trobar les persones adequades al perfil que està buscant”

· Coneixement de l`empresa i del mercat laboral: una llarga experiència seleccionant perfils professionals especialitzats pels nostres clients de diferents sectors d`activitat (siderometall, químic, tèxtil, arts gràfiques, comerç, oficines i despatxos…) ens permet oferir-li un servei personalitzat amb la màxima garantia.  Per això, més del 70% dels nostres clients porten més de 10 anys confiant amb nosaltres.

 

· Seleccionem tant perfils tècnics i qualificats com comandaments intermitjos i directius.

 

· Cada procés és únic: cada feina té les seves peculiaritats i la selecció d`un treballador per cobrir un lloc de treball concret, és un procés únic destinat a buscar i avaluar a les persones més apropiades per cobrir-lo, tenint en compte les seves aptituds, competències professionals i la seva personalitat.  Per això, l`única manera de tenir èxit amb la persona adequada és conèixer a fons cada client i el tipus de treballador que encaixa amb ell.

 

· Agilitat i eficàcia: donem una resposta àgil a través del nostre equip de selecció i comercial que l`assessoraran davant de cada necessitat de personal i li facilitaran els millors candidats possibles. Busquem bones persones, treballadores i competents, i no enviem cap candidat si no estem convençuts que s`ajusta a les necessitats del client. Per això més del 50% del personal seleccionat ha acabat sent contractat directament per les empreses usuàries.

 

· Compliment de la Normativa Legal: a través del nostre Departament Jurídic i de Prevenció de Riscos complim rigorosament la normativa legal vigent en matèria laboral i de riscos laborals, ja que el personal que contractem, tot i posar-lo a disposició de les empreses usuàries, està sota la nostra responsabilitat.