Tant pel Personal que es selecciona per posar-lo a disposició de l`empresa usuària com pels processos de     

 selecció per incorporació directe a l`empresa es segueixen els següents procediments:

 

          - Contacte personal amb el client amb una visita

          - Definició detallada del perfil sol.licitat

          - Presentació i acceptació d`una oferta

          - Recerca per Borsa de Treball i captació a través d`anuncis

          - Entrevistes, proves i referències de feines anteriors

          - Presentació d`un o varis candidats per realitzar entrevistes

          - Selecció del candidat

          - Formació i informació de riscos laborals i Revisió mèdica

          - Contractació del treballador i incorporació a l`empresa

          - Seguiment del servei i del grau de satisfacció

 

Tractament confidencial de les dades

 

BOXES EXPRES RRHH ETT requereix dels seus clients les dades necessàries per poder oferir els serveis de treball temporal sol•licitats. Aquestes dades són les pertinents i estrictament necessàries per a la realització del nostre servei.

En aquest sentit, BOXES EXPRES RRHH ETT tracta aquestes dades segons el que estipula la vigent Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, incorporant-les a un fitxer exclusiu per als nostres clients. En qualsevol moment pot accedir a aquesta informació, rectificar-la o cancel•lar-la adreçant-se personalment a les nostres oficines o posant-se en contacte amb el responsable de cada delegació.